top of page

Praktisk

Hvor

Næsbycentret

Skelbyvej 126

4171 Glumsø

Hvornår

LV-Live afholdes 2 gange årligt.

Datoerne kommer løbende her på siden,

samt på vores Facebook-side.

Aldersgrænser

Er du 16 år kan du købe en billet på almindelige vilkår.

Er du 15 år gammel og endnu ikke fyldt 16, skal du have en værge.
Der er tre muligheder:
1) Værgen er en 18+ årig deltager der har ansvaret for dig.
2) Værgen er en forældre som desuden må være værge for alle sine egne børn +1 gæst.
3) Værgen er en pædagog eller på på anden måde professionel person fra en institution. Denne værge må have så mange 15årige med som de selv finder det ansvarligt. 

 

Er du værge, skal du selv skrive en fuldmagt, som skal underskrives af dig selv og den 15åriges lovformelige værge. Dokumentet medbringes og afleveres ved indtjek.

Opsætning

Der bliver åbnet op for opsætning af lejr dagen før første spildag, kl. 10.

Det er også muligt i den forbindelse at tilkøbe overnatning, så man kan ankomme og blive i området allerede dagen inden scenariet starter. En sådan tillægsbillet koster kr. 75,- og kan købes i døren eller her på siden.

 

Alle lejre skal være opsat, og biler være ude fra spilområdet, inden briefingen.

Nedtagning af lejre må først påbegyndes efter debriefing på sidste spildag.


Spilstart og stop

Spillet starter første aften klokken 18.00 med en kort fælles velkomst og briefing. 
Spillet stopper søndag klokken 12.00 med en de-briefing og afsted. Dernæst følger oprydning af området som har deadline klokken 16.30. 

Bål

Det er ved LV tilladt at have bål i sin lejr. Dog skal visse krav til brandsikkerhed opfyldes.

Du skal selv medbringe bålfad eller etablere godkendt bålsted. Kontakt en arrangør for at høre nærmere om kravene for godkendelse.

Derudover skal der være klargjort slukningsredskab, i tilfælde af akut behov for at slukke ilden. Dette kan enten være en skumslukker eller vand.

Der skal minimum være tre meter fra bålpladsen til nærmeste telt.
Hvis et bål efterlades må der ikke være flammer. Der må godt være gløder. 


Betalingsmuligheder

Når du gennemfører køb på vores hjemmeside kan du betale med de fleste typer betalingskort. 

Ved køb af drikkekort, badepoletter og diverse billetter i døren, kan vi modtage betalingskort, MobilePay, kontanter samt div. betalingsløsninger på mobilen. Der er ingen gebyrer på at benytte sig af disse betalingsmuligheder.

LV's foretrukne betalingsmetode er betalingskort. Det er muligt at købe drikkekort hos bestemte mennesker efter arrangørgårdens lukketid.

 

Mad

Der kan købes en madbillet der giver adgang til mad under hele arrangementet. Denne billet købes separat.

Husk også at medbringe eget spisegrej. Det er ikke muligt at låne dette af LV. Salget lukker 14 dage før spillet starter.

Man er også velkommen til selv at tilberede sin medbragte mad over bål, enten i fællesområder, eller eget bålfad.

Bemærk at der ikke er adgang til køleskab og fryser.  

 

Drikke

Der forefindes vandposter rundt i området til fri afbenyttelse.

På GM-Gården er det muligt at købe drikkekort. Disse kan benyttes i kroerne til at købe øl, sodavand, cider og mjød.

 

Alkohol

I kroerne vil der blive solgt sodavand, øl mm. Der er ingen alkoholudskænkning til personer under 18 år.

Alt der købes i kroerne skal indtages på kroernes områder.
Alle drikkevare i kroerne bliver solgt for klip på drikkekort der købes på GM-gården.

Et drikkekort koster 100,- og der er 10 klip på det.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at gå rundt og drikke alkohol i Skovpasset uden for kroernes arealer. Det er tilladt at tage drikkevare med hjemmefra (moderat alkohol) og indtage i egen lejr i in-game området.

Man må kun medbringe alkohol til eget forbrug. Al udskænkning og salg af alkohol foregår i kroerne.

Det er ikke tilladt at være åbenlyst beruset til LV. Du skal styre dit alkoholindtag så du kan deltage i spillet for lige fod med andre. Kan du ikke dette, vil du blive smidt i seng og eventuelt bortvist den efterfølgende morgen uden nogen refusion af din billetudgift.
Personer der endnu ikke er fyldt 18 år bliver udstyret med et armbånd der er forskelligt fra det gængse så kroerne kan se at de ikke skal udsæænke til disse gæster.

Overnatning

Der er ved LV mulighed for at sove både in-game og off-game.

Hvis man ønsker at sove i spilområdet, er man in-game. Dermed er der også krav til at dit telts udseende.

Hvis man ønsker at sove off-game er der et separat område tilegnet det. Her er alle telttyper tilladt. Der skal i off-game området være ro efter midnat, så alle har mulighed for at sove.

Alle der sover In-game skal være forberedt på at deres telt tæller som spilområde og at andre spillere dermed må færdes i det hvis de skulle have en grund dertil. Det betyder også at telte som er in-game skal have en fuldstændig klar afgrænsning af hvilke ting som er med i spillet og hvilke som ikke er. En anbefaling er at man tager sit sovegrej og andre personlinge sager som ikke er en del af spillet, og pakker dem væk under et tæppe hvorpå man sætter en seddel med ordene "Off-Game". På denne måde signalerer man for alle gæster had der er en del af spillet og hvad der ikke er. Alle spilgenstande, så som korint, ressourcer, alkymiske drikke, artefakter og lignende genstande, holdes selvfølgelig uden for dette område så alle spillere kan interagere med dem. 
 

Toiletter

Der er i Skovpasset adgang til toiletter og badefaciliteter.

For at benytte sig af badefaciliteterne skal man købe en badepolet. Denne koster kr. 10,- og købes i arrangørgården.

Vi anbefaler dog at købe ekstra, så man ikke løber tør for vand midt i badet. Ubrugte poletter refunderes i arrangørgården. 

Udstyr og kostumer

Vi opfordrer alle deltagere til at medbringe mindst to forskellige sæt tøj, da der ved LV er risiko for karakterdrab.


Rygning:

Du må ikke ryge følgende steder: Opdatering kommer.

Våbenpolitik

Til LV Live er alle producenters rollespilsvåben tilladt! Det vil altså sige, at vi ikke afviser våben på baggrund af type og fabrikant.

Buer/armbrøste må trække max 30 pund, og både pile med rundt og fladt hoved er tilladt.

Nerf-guns er tilladt. Hjemmelavede våben skal kontrolleres for sikkerheden til "våbencheck" som lægger 30 min før spillet starter ved arrangørgården. Det er ubetinget våbenkontrollanten der vurderer, om våbnet kan godkendes eller ej. Købte våben der er modificeret indgår under kategorien hjemmelavede våben.

 

Regler for kamp

Vi henstiller til at man anvender sine våben på en forsvarlig måde så der ikke opstår skader, og vi opfordrer til at man ikke anvender projektilvåben om natten, ligesom nattekamp skal foregå på en forsvarlig måde. Kort og godt – pas på hinanden når I slås!

 

Crew

Hvis du ønsker at tilslutte dig foreningens frivillige kaldet CREW eller høre mere om hvad dette arbejde indebærer, kan du læse mere om dette under menu-punktet CREW.
 

Besøg LV

Det er muligt at besø'ge LV-Live hvis du ikke er deltager. Alt du skal gøre er at møde op i tidsrummet 10-18 på én af de dage vi spiller. Ved ankomst skal du melde din ankomst i arrangør-gården. Her bliver du informeret om eventuelle begivenheder og arrangørerne bliver orienteret om at du er tilstede. Når klokken bliver 18, eller når du forlader området skal du henvende dig på arrangørgården igen. Hvis du ønsker at blive kan du købe en billet på almindelige vilkår. Du behøver ikke en udklædning for at være på besøg, men du er velkommen til at tage din egen udklædning på. 

For at besøge LV som gæst kræver det at man opfylder de øvrige krav for at deltage, herunder også alderskrav(15/16 år. Se Anderskrav længere oppe).


Samarbejdspartnere

LV-Live samarbejder med Næsbycentret, BIFROST, SpilRollespil.dk og Månster-Cræw.

Vi passer på naturen i samarbejde med Hold Danmark Rent.

Foreningsinfo

Via dette link kan du læse fakta om foreningen.
Mappen indeholder blandt andet forenings vedtægter, foreløbigt budget for næste år samt referat af seneste generalforsamling. 


 

Næsbycentret logo
Bifrost logo
SpilRollespil.dk logo
bottom of page