top of page

LV generalforsamling 2023

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling for LV Live 2023
 

Kære medlem

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LV Live.
Vi håber at du kan deltage på dagen som udover dagsordenen, kommer til at byde på info om foreningen og årets aktiviteter.

Af hensyn til planlægning på lokationen og indkøb af drikkevarer o.l. beder vi dig om at tilmelde dig via begivenheden på LV live facebooksiden senest 22 marts. 

Sted: Spejdercentret Glumsø, Skelbyvej 126, 4171 Glumsø.
Dato: 26. marts 2023
Tid: 10.00-13.00               


Dagsorden:

 1. Velkomst.

 2. Valg af dirigent og referent.

 3. Valg af to stemmeoptællere.

 4. Formandens beretning for 2022 samt godkendelse af denne.

 5. Regnskabsaflæggelse v/kassereren samt godkendelse af dette.

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. Indkomne forslag.

 8. Valg af: Kasserer

 9. Valg af: Tre bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og intern revisor.

 10. Eventuelt.

  1. Mette/Martin: Sommerscenarie 2025. 

  2. Allan: Efterårets spil.

  3. Daniel: Idekasse

  4. Martin: Budgettet for 2023
    


Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Dette gøres via facebooksiden www.facebook.com/LegendernesVerden/.
 

Formelt foreningsinfo findes via linket nederst på siden med praktisk info. 
 

På bestyrelsens vegne
Martin Hansen, formand.

bottom of page