top of page

LV generalforsamling 2024

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling for LV Live 2024
 

Kære medlem

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LV Live.
Vi håber at du kan deltage på dagen som udover dagsordenen, kommer til at byde på info om foreningen og årets aktiviteter.

Af hensyn til planlægning på lokationen og indkøb af drikkevarer o.l. beder vi dig om at tilmelde dig via begivenheden på LV live facebooksiden senest 10 marts. Den 11 marts tager vi et screenshot af deltagere og køber ind på baggrund af dette.

Sted: Spejdercentret Glumsø, Skelbyvej 126, 4171 Glumsø.
Dato: 24. marts 2024
Tid: 10.00-14.00            

Dagsorden:

 1. Velkomst.

 2. Valg af dirigent og referent.

 3. Valg af to stemmetællere.

 4. Formandens beretning for 2023 samt godkendelse af denne.

 5. Regnskabsaflæggelse v/kassereren samt godkendelse af dette.

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. Indkomne forslag.

 8. Valg af: Formand

 9. Valg af: Et bestyrelsesmedlem, to suppleanter og 2 interne revisorer.

 10. Eventuelt.
   

Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Dette gøres via facebooksiden www.facebook.com/LegendernesVerden/.

Formelt foreningsinfo findes via linket nedenfor. 

 

På bestyrelsens vegne
Martin Hansen, formand.

bottom of page