LV generalforsamling 2020

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling for LV Live 2020
 

Kære medlem

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LV Live.
Vi håber at du kan deltage på dagen som udover dagsordenen, kommer til at byde på info om foreningen og dens arbejde og beslutningstagen.

Af hensyn til planlægning på lokationen og indkøb af drikkevarer o.l. beder vi dig om at tilmelde dig via LV live facebookside senest d 22 januar. Vi giver en sodavand men du skal selv medbringe frokost. Husk at tilmelde dig.

Sted: Frødings Alle 8, 2860 Søborg – KFUMs lokaler
Dato: 9. februar 2020
Tid: 11.00-14.00               


Dagsorden:

 1. Velkomst.

 2. Valg af dirigent og referent.

 3. Valg af to stemmeoptællere.

 4. Formandens beretning for 2019 samt godkendelse af denne.

 5. Regnskabsaflæggelse v/kassereren samt godkendelse af dette.

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. Indkomne forslag.

 8. Valg af: Formand og ét bestyrelsesmedlem

 9. Valg af intern revisor.

 10. Bestyrelsens vision for 2020

 11. Eventuelt.
   

På valg er:
Martin Hansen (Formand)
Mette Krogsgaard (Bestyrelse)
Øvrige kandidater der melder sig.

Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Dette gøres via facebooksiden www.facebook.com/LegendernesVerden/.


 

 

På bestyrelsens vegne
Martin Hansen, formand.