top of page

Hovedansvarlige hos de frivillige

Frivilligkoordinator: Pia Schmidt Larsen
Koordinatoren samler de frivillige før LV og holder status og overblik over al planlægningen som vedrører de frivillige.  

Bygge- og opsætningsansvaret: 
Er tovholderen for det praktiske crew. De er ansvarlige for at området LV-Live bliver afholdt i,
bliver transformeret fra et spejdercenter, til det spændende Skovpasset.


Logistik: Jakob Baloo
Styrer LVs lager og container og holder orden på materiel foreningen ejer. 
 

Rengøringen: Kathrine Grube Lemming

Kathrine sørger for at der er rent der hvor der før var beskidt.
Kathrine er en meget vigtig del af jeres oplevelse uden at I lægger mærke til det.

Mestrene: Mikkel Presse, Nick Hagenflindt og Jacob Baloo
Er ansvarlige for spillets mestre som sørger for at spilleregler, spiløkonomi, markedspladsen og alt stemningen heromkring kører på skinner.

bottom of page